Kako odabrati šator

Šator je nezaobilazni deo opreme koja nam omogućava da boravak u prirodi bude što udobniji. U masi različitih tipova šatora potrebno je odabrati upravo onaj koji odgovara našim potrebama…