pH minus treba koristiti za smanjenje pH-vrednosti. To je granulat kiselog karaktera, brzo se rastvara, upotreba je jednostavna i sigurna. Preporučuje se za sve vrste bazena i kada za masažu. 

Aktivna materija: natrijum-vodonikov sulfat 
Doziranje: za 10m3 vode bazena i smanjenje pH-vrednosti za 0,1, potrebno je 100g pH minusa. 

pH plus se dodaje za povećanje pH-vrednost vode. To je granulat baznog karaktera, lako se rastvara, upotreba je jednostavna i sigurna. Preporučuje se za sve vrste bazena i kada za masažu. 

Aktivna materija: natrijumov karbonat 
Doziranje: za 10m3 vode bazena i povećanje pH-vrednosti za 0,1, potrebno je 100g pH plus granulata. 

Sredstvo za stabilizaciju tvrdoće vode

Aquafix je sredstvo za stabilizaciju vode u slučaju velike tvrdoće. Sprečava zamućenje vode u bazenu, vrši izdvajanje kamenca na vodenoj liniji, skimerima, cevima i filterima. 

Aktivna materija: hidroksietan-difosfonska kiselina 
Doziranje: pri prvoj upotrebi 0,5-2l na 10m3, a kod kontinualnog doziranja 0,1-0,3l na 10m3 u zavisnosti od tvrdoće vode. 

Sredstva za dezinfekciju

Hlor Granulat je najpogodnije sredstvo za podešavanje sadržaja hlora, koji sadrži 56% aktivnog hlora. Štiti vodu u bazenima od razmnožavanja bakterija, algi i gljivica. Brzo se rastvara u vodi tako da odmah deluje. Preporučuje se upotreba pri punjenju bazena, pri dopunjavanju svežom vodom ili kod brze intervencije. Moguće je i kontinuirano doziranje. Kod plastičnih bazena i bazena sa plastičnom folijom sme se koristiti samo u razblaženom stanju. 
Aktivna materija: natrijumov dihlor-izocianurat 

Doziranje: pri prvoj upotrebi 50g na 10m3 vode, kontinualno doziranje 20g na 10m3 vode dnevno 
Zapremina bazena (m3): 1 5 10 20 30 40 60 80 100 
Hlorgranulat (g): 1,6 8 16 32 48 64 96 128 160 

Hlortabs od 200g i 20g su hlorne tablete koje sadrže 90% aktivnog hlora i koriste se za kontinuirno doziranje hlora. Štite vodu u bazenima od razmnožavanja bakterija, algi i gljivica. Sporo se rastvaraju, dejstvo im je kontinualno i dugootrajno. Olakšavaju doziranje hlora pošto se tablete ubacuju jednom nedeljno u plovni dozator hemikalija ili skimer. 
Aktivna supstanca: trilor-izocianurna kiselina 
Doziranje: hlortabs 200g – 1 tableta na 30m3, hlortabs 20g – 4 do 5 tableta na 10m3 
Potrebna količina sredstava za hlorisanje zavisi od temperature vode, od vremenskih prilika i od upotrebe bazena. Zbog toga se stvarno potrebna količina hemikalije može utvrditi samo na licu mesta. 
pH-vrednost svakako treba da bude u granicama 7,2-7,6! 

Sredstva za flokulaciju

Aquaflock je tečno sredstvo za flokulaciju sa brzim dejstvom koje od plivajuće nečistoće stvara pahulje većih dimenzija koje filter može odstraniti iz vode. Potpuno odstranjuje zamućenost. Vode. Ukoliko u vodi bazena ima velikih količina algi, pored sredstava za hlorisanje i uništavanje algi svakako treba dodati i sredstvo za flokulaciju, jer se samo na taj način mogu odstraniti alge filtracijom ili usisavanjem. 
Aktivna materija: poli-aluminijum-hlorid 
Doziranje: 200-400ml na 10.m3 vode 

Sredstva za uništavanje algi

Algastop je tečna hemikalija za sprečavanje stvaranja i uništavanje razmnoženih algi. Značajna je dopuna hlornoj dezinfekciji vode. Preporučuje se protiv zelenih algi. 
Aktivna materija alkil-dimetril-benzil-amonijačni hlorid 
Prvo doziranje 200-400 ml na 10m3 vode; Kontinualno doziranje nedeljno 50-150ml na 10m3 vode 

Algastop Super je tečna hemikalija za sprečavanje stvaranja i uništavanje razmnoženih algi. Značajna je dopuna hlornoj dezinfekciji vode. Efikasna je protiv više vrsta algi. Posebno je pogodna za masažne i protivstrujne bazene, pošto uopšte ne peni. 
Aktivna materija: dimetril-hidroksi-propil-amonijačni hlorid 
Prvo doziranje 100-150 ml na 10m3 vode; Kontinualno doziranje nedeljno 50-100ml na 10m3 vode 

Kombinovana sredstva za tretman vode

Za olakšano održavanje čistoće vode u bazenima uvedena su sredstva koja pored sredstava za dezinfekciju sadrže i druge važne sastojke za tretman vode. 

Aquamulti sadrži sredstvo za hlorisanje, sredstvo protiv algi i flokulant, u vidu tableta od 200g. Čistoću vode bazena štiti od razmnožavanja bakterija, algi i gljivica. Sporo se rastvara i deluje dugotrajno. Preporučuje se istovremena upotreba sa Hlortabs preparatom, ali se može koristiti i samostalno. Zahvaljujući kontinualnom doziranju flokulanta, voda bazena je blistava i prozirna. 
Aktivna materija: trihlor-izocianurna kiselina 
Doziranje: 1 do 2 tablete nedeljno na 30m3 vode 

Nekoliko korisnih saveta ukoliko voda u bazenu nije čista

Šta je razlog ako je voda u bazenu zamućena, zagađena algama, zelena ili smeđa: 
1. Neodgovarajuća vrednost slobodnog hlora: Sadržaj slobodnog hlora u vodi uvek treba da bude u granicama 1-1.5 mg/l. Ukoliko je sadržaj slobodnog hlora manji od ovog, lako može da opadne na vrednost 0, tako prestaje dezinfekcija. 

2. Neodgovarajuća pH vrednost vode: pH vrednost uvek treba da bude u granicama 7,2-7,6. Ako je pH previše velika, sredstva za hlorisanje gube efikasnost, voda postaje mutna i zagađena algama. 

3. Neodgovarajuća filtracija: Filter je začepljen. U slučaju filtera sa patronima, treba ga očistiti ili promeniti uložak. U slučaju peščanog filtera treba prekontrolisati manometar i, ako pokazuje preveliku vrednost, primeniti povratni pritisak (videti uputstvo uređaja za cirkulaciju). 

4. Neodgovarajuće vreme filtracije: Uređaj za cirkulaciju (filter pumpa) treba da bude u funkciji najmanje 2 puta po 4 sata dnevno. Sa povećanjem temperature vode, treba povećati i vreme filtracije. Po velikoj vrućini, vreme filtracije podići na 2 puta po 7 sati dnevno. 

5. Loše podešeni uduvači: Sva količina vode u bazenu treba da bude u pokretu kada je pumpa uključena. Na taj način se osigurava ravnomerno mešanje hemikalija. Ukoliko to nije osigurano, u delovima sa mirujućom vodom u bazenu, gde nema doziranja hemikalija, stvaraju se alge. 

6. Previše organskih materija u bazenu: Bazen izvan upotrebe uvek treba prekriti, da bi se zaštitio od lišća koje opada, insekata i ostalih nečistoća. Površinu vode i dno treba redovno čistiti mrežom za skidanje nečistoća i usisivačem. 

7. Nije obavljen šok-hlor tretman: Šok-hlor tretman treba obaviti nedeljno ili dvonedeljno (sadržaj hlora treba podići na 3-5 mg/l) – time se smanjuje mogućnost razmnožavanja algi. 

Čišćenje vode zagađene algama 

Kontrolisati uređaj za cirkulaciju, obaviti šok-hlor tretman. Podesiti pH-vrednost vode, podići sadržaj slobodnog hlora na 3-5 mg/l, dodati sredstvo protiv algi i flokulant. Alge nataložene na zidovima bazena protrljati četkom! Tokom 12-24h uključiti uređaj za cirkulaciju, nakon toga zaustaviti i sačekati 24h. Istaložene alge usisivačem odstraniti iz bazena. Uginuče alge se veoma teško filtriraju, zato izvučenu vodu nemojte vraćati u bazen! Po potrebi češće rastresite peščani filter. Ukoliko prvi tretman nije doneo željene rezultate, ponoviti postupak!

(Pročitano 446 puta, U protekla 24 sata ovaj članak je pročitalo njih 1)

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *